Thiềm Thừ Bằng Bột Đá

Thiềm thừ cõng bắp cải,giúp giữ của cải, mang lại điềm lành Y050

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 25cm x 29cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: linh vật số 2 về chiêu tài tác lộc, giữ tài lộc, mang lại điềm lành cho người

Thiềm thừ kéo bắp cải ,giúp giữ của cải, mang lại điềm lành E059

+ Chất liệu và hoàn thiện : Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng, kéo bắp cải bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 40cm x 19cm x 35cm + Khối lượng : 4.5 kg + Ý nghĩa : giữ và nhả tài lộc cho

Chiêu tài kim thiềm,giúp giữ của cải, mang lại điềm lành E053

+ Chất liệu và hoàn thiện : Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng, cõng bắp cải bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 18cm x 18cm x 22cm + Khối lượng : 1.5 kg + Ý nghĩa : giữ và nhả tài lộc cho

Thiềm thừ xanh chiêu tài,giúp giữ của cải, mang lại điềm lành E084

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 24cm x 27cm + Khối lượng: 2.8kg + Ý nghĩa: giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, mang lại những điềm lành, bình an gia đạo. +